ที่ตั้ง          :  70/21  ถ.ถีนานนท์  ตำบลกาฬสินธุ์
                   อำเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์    :  043-811671 - 3
โทรสาร      :  043-811233
สายด่วน     :  1132
อีเมล์         :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.