ประวัติเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

               เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์จัดตั้งขึ้น  ตามพระราชกฤษฎีกา  จัดตั้งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดมหาสารคาม  พ.ศ. 2480   เมื่อวันที่14มีนาคม   2480     ซึ่งเป็นการยกฐานะบางส่วนของตำบลเหนือ  และตำบลหลุบ  อำเภอหลุบ  จังหวัดมหาสารคาม   ขึ้นเป็นเทศบาลเมืองเรียกว่า“เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดมหาสารคาม”  มีพื้นที่    4.04     ตร.กม.      ต่อมาในปี  2524    ได้ขอขยายเขตเทศบาลออกเป็น  16.96  ตร.กม.    ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่ 27          กันยายน  พ.ศ. 2525  จากอดีตถึงปัจจุบันรวม 70 ปี มีนายกเทศมนตรี      23  คน  โดยมีพระอรรถเปศลสุรวดี   เป็นนายกเทศมนตรีคนแรกและในปัจจุบันมีนายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม เป็นนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์นับตั้งแต่จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  เมื่อวันที่  14  มีนาคม  2480  ได้อาศัยบริเวณที่ทำการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เป็นสถานที่ทำงาน  ต่อมาในปี  2495    เทศบาลฯ  ได้ปลูกสร้างอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวบนที่ดินราชพัสดุหลังโรงเรียนเทศบาล  1  ในสมัยนายอรุณ     แสนสุธา และประมาณปี  พ.ศ.2506  สมัยนายจรัส   กมลเพ็ชร  เป็นนายกเทศมนตรี  ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลหลังใหม่  มาสร้างอยู่ที่ดินของราชพัสดุจำนวน  1  ไร่โดยขอเช่าและขอซื้อจำนวน 5 ไร่ (บริเวณสำนักงานเทศบาลหลังเดิม)ในปี  2527  สมัยนายสมศักดิ์         ร่มไทรทอง  เป็นนายกเทศมนตรี  ได้ขออุทิศที่ดินจำนวน  21  ไร่จากประชาชน  จำนวน  13  ราย          เพื่อก่อสร้างเทศบาลหลังใหม่  ผู้อุทิศที่ดิน  ได้แก่ นางพร้อมพรรณ  เรเชียงแสน  นางชวนพิศ  เดชโสภา     นายเชื่อง   วิโรจน์รัตน์   นางแพง  แสงพงษ์ นางแสง  วงศ์พระจันทร์  นายบุญชัย  กฤตานนท์  นายทวี        แสงสาระพันธุ์    นางตื๋อ  ฤทธิ์ทรงเมืองนายอุทัย   สีละพัฒน์   นายคำพัน สีละพัฒน์  นายใบ   สีละพัฒน์   นางคำเผย  สีละพัฒน์ นายสุดใจ  สีละพัฒน์   คณะเทศมนตรี ได้ขอยืมเงิน  กสท.     เพื่อนำมาสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลหลังใหม่  เป็นเงินจำนวน  5,000,000  บาท  (ห้าล้านบาทถ้วน)  และได้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์   เป็นเงินจำนวน  2,500,000  บาท  (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  รวมค่าก่อสร้างอาคารเทศบาลหลังใหม่  เป็นเงิน  7,500,000  บาท  (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)  วางศิลาฤกษ์ในวันที่  12 ตุลาคม  พ.ศ. 2532  ในปี  พ.ศ. 2536  สมัยนายวิชิต  แสงโสภาพรรณ  เป็นนายกเทศมนตรี  จึงได้ย้ายสำนักงานมาเปิดทำการ  ตั้งอยู่เลขที่  70/21  ถนนถีนานนท์  ตำบลกาฬสินธุ์   อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   จนถึงปัจจุบัน...

https://kbscustoms.asean.org/slot-online/https://pharmatlas.dellmed.utexas.edu/slot-gacor/https://www.ebbc.inf.br/ebbc8/situs-slot-gacor/slot gacorhttps://www.enterair.pl/uploads/-/slot-deposit-pulsa/https://maraphones.com/slot-gacor-terbaru/https://www.ladungssicherung.eu/media/uploads/slot-gacor/https://habitat-fragmentation.cnrs.fr/slot-pulsa/https://math.iitm.ac.in/images/slot-deposit-pulsa/https://www.cresur.edu.mx/2022/slot-gacor/https://store-finance.opel.es/https://erc.gov.np/public/slot-deposit-pulsa/https://www.kyoto-musubi.com/slot-gacor/https://www.ymds.co.jp/info/slot-gacor/https://www.jlds.co.jp/fashion/slot-gacor/https://www.tasmimak.com/-/slot-gacor/https://kimc.ac.ke/slot-gacor/https://www.journaltokaz.org/slot-gacor/https://marinelitterlab.eu/slot-gacor/https://www.ncasc.gov.np/uploads/-/slot-gacor/https://schoolgate.ng/-/slot-gacor-2022/https://www.fsai.in/faq/https://hard-times-magazine.org/public/slot-gacor/https://www.cidgallup.com/online/slot-gacor/https://www.worldie.com/https://www.antonriehl.com/slot-gacor-4d/https://www.bibcol.com/slot-online-gacor/https://letmecode.org/-/slot-gacor-terbaik/https://www.asianewshour.com/admin/images/slot-gacor-2022/https://www.airgenie.co.in/slot-gacor-2022/https://www.discinternational.org/slot-gacor/https://bcsrj.com/slot-gacor/https://www.radiologyacrossborders.org/-/slot-gacor/https://www.revistapangea.org/slot-gacor/https://www.unicauca.edu.co/revistas/slot-gacor/https://iptpisurakarta.org/wa/-/slot-gacor-maxwin/https://www.mahamerupublisher.org/public/slot-gacor/https://bxartsfactory.org/slot-gacor-maxwin/https://www.alkospotgdansk.pl/-/slot-gacor/https://mobilenews24.com/wp-content/slot-deposit-dana/https://litpam.com/wp-includes/-/slot-gacor-4d/https://www.handballaustralia.com.au/-/slot-gacor/https://www.ijellh.com/slot-gacor/https://www.ijosthe.com/public/slot-deposit-pulsa/https://www.ohiopebt.org/includes/slot-gacor/https://www.tsukanovartcollection.com/wp-includes/slot-gacor/https://store.botsolutions.org/slot-gacor/https://dekorasik.co/wp-content/slot-gacor/http://www.cmp.ind.br/slot-gacor/https://potteau.be/nl/slot-gacor/https://iccic.ticaret.edu.tr/wp-content/uploads/slot-gacor/https://www.joninstitute.org/slot-gacor/https://journalofcoms.com/slot-gacor/https://www.cscjournals.org/library/slot-online/https://www.potteau.be/nl/slot-gacor/https://ejournal.umrah.ac.id/slot-gacor/https://www.glittertattoo.ru/slot-gacor/https://bxartsfactory.org/slot-pulsa/https://deabakery.com/slot-gacor/https://trial.eptitude.co.in/slot-gacor/slot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorslot gacorhttps://snip.eng.unila.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://www.koperzone.com/wp-content/slot-gacor/https://stis.ac.id/slot-gacor/http://akperngestiwaluyo.ac.id/slot-gacor/http://www.stikesindonesia.ac.id/slot-gacor/https://hellowork.pasuruankab.go.id/slot-gacor/http://absensi.iainbatusangkar.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://www.kelasips.com/slot-gacor/