คณะผู้บริหาร

 

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน

ร่วม ฟังเทศน์ และ ทำบุญออนไลน์ ในรูปแบบใหม่ New Normal

เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

วันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช 2564