คณะผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคล และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2564 (แทนตำแหน่งว่าง)

 

  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม