คณะผู้บริหาร

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

ขอเชิญชวน

แต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองตลอดเดือนสิงหาคม 2564 (ยกเว้นวันจันทร์สวมเครื่องแบบชุดข้าราชการ)

ในโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2564