คณะผู้บริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้ารับบริการทันตกรรมของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ได้ดังนี้

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ ๑ ซอยน้ำทิพย์ ทุกวันพุธ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

- ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ แห่งที่ ๒ ดงปอ ทุกวันอังคาร เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

ซึ่งจะให้บริการทันตกรรมเช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยทันตแพทย์จากโรงพยาบาลกาฬสินธุ์