• แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2565 (เปิดดูเอกสาร) 

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2564(ดาวน์โหลดเอกสาร)(เปิดดูเอกสาร)

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2563

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2562

  • แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปีพ.ศ.2561