Print this page
วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 14:43

ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชุมชนสุขสบายใจ

Written by 
Rate this item
(0 votes)

 ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล.พร้องรางระบายน้ำ
ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ 15 ชุมชนสุขสบายใจ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียด

Read 98 times Last modified on วันจันทร์, 14 กันยายน 2563 14:48
Super User

Latest from Super User