เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ สวนสาธารณะแก่งดอนกลาง นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันสำคัญของชาติ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมราชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสวนสาธารณะแก่งดอนกลาง เพื่อเป็นพระราชกุศล โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ