เมื่อเวลา ๐๘.๐๙ น. (๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ ฝ่าย พนักงาน และเจ้าหน้าที่สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรง (สวดมนต์วันพระ) เพื่อเป็นการทำจิตใจให้มีธรรมะก่อนเริ่มการปฏิบัติงาน ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑