เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จังหวัดกาฬสินธุ์ และวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชุมชนย่านเมืองเก่า” ณ ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณรอบวัดกลาง(พระอารามหลวง) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยส่งเสริมช่องทางการตลาด ให้มีพื้นที่การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ กระตุ้นความเชื่อมั่น เกิดการซื้อขาย
ภายในงานจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม สินค้าทางภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านของเยาวชน โดยได้รับเกียรติจากนายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมเยี่ยมชมสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นและอุดหนุนสินค้าแม่ค้าพ่อค้าถนนชุมชนย่านเมืองเก่า
.
ร่วม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนชุมชนย่านเมืองเก่า” ได้ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ ชุมชนเมืองกาฬสินธุ์ บริเวณรอบวัดกลาง(พระอารามหลวง)
.
#เดินกินชิมเที่ยว #ถนนชุมชนย่านเมืองเก่า
#ตลาดเมืองเก่าย้อนเวลา #ตลาดชุมชนย่านเมืองเก่า