เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. (๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) ณ บริเวณริมฝั่งลำน้ำปาว นายนพสิทธิ์ กุลเจริญวิรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนัก/ กอง/ ฝ่าย และพนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชบริเวณริมฝั่งลำน้ำปาว เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมะ ทำกิจกรรมกำจัดวัชพืช เก็บขยะ ด้วยความพร้อมกัน