สถิติการให้บริการ

  • ปี 2564(ดาวน์โหลดเอกสาร) (เปิดดูเอกสาร)

  • ปี 2563

  • ปี 2562

  • ปี 2561