สถิติการให้บริการ  • ปี 2565(เปิดดูเอกสาร)

  • ปี 2564(ดาวน์โหลดเอกสาร)

  • ปี 2563

  • ปี 2562

  • ปี 2561