ผลการประเมินITA

  • วิเคราะห์ผลคะแนน ITA 66

 • รายงานผลคะแนน ITA 66

 • วิเคราะห์ผลคะแนน ITA 64

 • รายงานผลคะแนน OIT 64

 • ผลการประเมินITA ปี 64
 • วิเคราะห์ผลการประเมินปี 63
 • ผลการประเมินITA ปี 63
 • ประกาศผลการประเมินITA ปี 63
 • วิเคราะห์ผลการประเมินปี 62

 • ผลการประเมินITA ปี 62

 • ผลการประเมินITA ปี 61